Válassz reklámot
Termék ajánló

Adatvédelmi nyilatkozat

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

Az adatkezelő neve:
Netlight Consulting KFT


Az adatkezelő címe:
Sárbogárd, Németh Lajos köz 5.
7000

Az adatkezelő elérhetőségei:
[email protected]
06303512354

Az adatkezelés megnevezése:
Az adatkezelés, a felhasználók általi önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulásuk alapján történik, mely felhatalmazást, a regisztrálás és/vagy a webáruház rendelés gombra való kattintással, a felhasználó engedélyezett!
Az adatkezelés jogalapja:

A kezelt adatok köre:
A felhasználó által kötelezően megadott adatok: Teljes név, E-mail cím, Számlázási név és cím, Telefonszám, felhasználónév, és jelszó (ezt csak tárolja a rendszerünk, nem látjuk, és csak új jelszót tudunk biztosítani az ügyfél külön írásos kérésére), valamint minden olyan információ, melyet a rendelés teljesítésének érdekében bekérünk. Figyelem! Jelszavának, és adatainak módosítására, csak belépés után van lehetősége!
A felhasználó tevékenysége kapcsán megjelenő adatokat, információkat, a megrendelés véglegesítéséig (elküldéséig), csak a felhasználó látja.
A megrendelés elküldése (véglegesítés) után, cégünk személyzete az ön által megadott összes adatát (kivéve jelszó) látja, mivel a megadott adatok a rendelésének feldolgozásához, és teljesítéséhez nélkülözhetetlenek!
Az oldalunkon való regisztráció időpontja, a megrendelések időpontja, illetve az oldal megtekintésekor, vásárláskor, bejelentkezéskor használt IP cím kerül automatikusan naplózásra.

Az adatkezelés célja:
A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása, valamint megrendelései nyomon követhetőségének, és teljesíthetőségének célját szolgálja.
A felhasználó általi önkéntes tevékenysége következtében megadott adatok és/vagy választások esetében a cél, az ügyfél értesítésének lehetősége az újdonságokról, akciókról, továbbá saját döntése alapján számára folyamatos hírlevelek, promóciók kiküldéséről.
Cégünk weboldalának használata során, a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása, felhasználása egyrészt technikai, statisztikai célokat, másrészt a rendelések nyomon követhetőségének, kiszolgálásának célját szolgálja!
Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.
A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internet beállítások pontban).
Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatást ugyanúgy igénybe veheti, de például amikor egy terméket a kosárba helyez, és elnavigál egy másik oldalra, akkor visszajövetelkor, a rendszer nem jegyzi meg a tevékenységeit!

Az adatkezelés időtartama:
A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, az időtartam mindaddig tart, amíg a felhasználó regisztrált tagja az oldalnak.
A felhasználó önkéntes tevékenysége kapcsán megadott adatai esetében, az időtartam addig tart, amíg a felhasználó, saját döntése alapján azokat a profiljában meg nem változtatja, de maximum addig, amíg regisztrált tagja a honlapnak.
A weboldalunk látogatása során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetén az időtartam addig tart, amíg a felhasználó regisztrált tagja a honlapnak.

Egyéb adathasználat:
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a megrendelés teljesítéséhez szükséges mértékben és módon adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, adatszolgáltatásra.

A személyes adatok törlése:
A felhasználó az adatait csak és kizárólag a [email protected] e-mail címre küldött levelével töröltetheti.

Adatbiztonsági intézkedések:
A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén a Netlight Consulting KFT szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
Az Netlight Consulting KFT fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az [email protected] címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

Jogérvényesítési lehetőségek:
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40).

További kérdéseivel, észrevételeivel, keresse az üzemeltető munkatársát az [email protected] e-mail címen.